Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Sports caféen APS

1. Indledning

1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle selskaber hos Sports caféen ApS og leverancer fra Sports Caféen ApS.

2. Bestilling.

2.1. Bestilling af arrangementer skal ske senest 5 hverdage før det pågældende arrangement. Ved senere bestilling end dette forbeholder vi os retten til at afvise eller på anden måde ændre i bestillingen efter aftale med kunden.

2.2. Ved allerede bestilte arrangementer kan der foretages ændringer eller afbestilling indtil 8 dage før arrangementet. Ændringer skal sendes skriftligt på mail til cafe@fks-odense.dk. Ændringer er ikke endeligt godkendt og accepteret før kunden modtager en mail retur med bekræftelse.

2.3. Ved bestilling modtager kunden en faktura på aftalt forudbetaling. Ved arrangementer i indeværende år kr. 2500,-

2.4. Såfremt arrangementet afbestilles senere end et halvt år før arrangementets afholdelse, tilbagebetales forudbetaling ikke.

3. Afbestilling.

3.1. Indtil 8 dage inden kan der ændres på antal kuverter til arrangementer. Herefter faktureres halv pris på evt. kuverter der afbestilles.

3.2. Ved afbestilling 48 timer eller senere inden arrangementet faktureres fuld pris på evt. afbestilte kuverter.

4. Planlægning, opdækning mv.

4.1. Efter endelig bestilling afholdes der snarest muligt et indledende møde med kunden. Herefter foregår øvrig kommunikation på mail og/eller telefon.

4.2. Bordplan skal modtages senest 3 dage inden arrangement afholdes, gerne pr. mail. Såfremt der er bordkort bedes de sorteret i korrekt orden inden vi modtager dem, hvorefter vi gerne sætter dem på bordene.


4.3. Opdækning er som udgangspunkt på rektangulær borde med duge, servietter, lys og blomster. Ved specielle ønsker udover dette bliver der pålagt et gebyr der svarer til det ekstra beløb som de specielle ønsker medfører. (ekstra udgifter kan f.eks. være leje af højborde, specielle blomster, farvede duge og servietter mv.)

4.4. Ønsker kunden selv at pynte lokalet sker dette for egen regning. Al ekstra pynt, borde, blomster, mv. skal fjernes ved arrangementets afslutning.

4.5. Skal der opsættes æresport skal dette meddeles i forbindelse med planlægning af arrangementet og æresport kan tidligst opsætte på dagen og kun efter nærmere aftale.

5. Priser

5.1. ”Fest til fast pris” gælder fra festen starter og et nærmere aftalt antal timer frem. Når det aftalte antal timer er gået, afregnes der efter aftalt pris pr. påbegyndt time, samt drikkevarer efter forbrug.

6. Afslutning af festen.

6.1. Der serveres alkohol frem til kl. 02.00, hvorefter al udskænkning ophører. Festen slutter senest kl. 02.30, på hvilket tidspunkt tjenerne på høflig vis tænder for lyset og gør gæsterne opmærksom på at festen slut.

6.2. Ved festens afslutning skal kunden som udgangspunkt sørge for at rydde festlokalet for gaver og andre personlige genstande. Vi fralægger os et hvert ansvar for kundens genstande som følge af bortkomst, tyveri, indbrud, skade eller lignende.

7. Betaling.

7.1. Betaling sker på dagen når arrangementet er ovre. Forudbetalingen fratrækkes endelig regning ved betaling.

7.2. Der sendes kun faktura til virksomheder med gyldigt CVR-nr.

8. Øvrigt.

8.1. Kunden afholder selv udgiften til mad og drikkevare til musikere, som kunden har booket.

9. Særlige betingelser ved catering.

9.1. Bestilling.
Bestilling se punkt 2.1

9.2. Afbestilling.
Afbestilling se punkt 3.1 og 3.2

9.3. Afhentning af maden mv.
Maden er færdiganrettet og lige til at servere eller sætte på buffet
Fade, skåle og anden service er til høflig udlån og skal returneres i rengjort stand senest 3 hverdage efter kundens arrangement. Afleveringstidspunkt skal aftales på forhånd. Ved mangelfuld rengøring faktureres kr. 500,- herfor.
Såfremt udlånt service ikke leveres retur faktureres kostpris herfor.
Der leveres ikke bestik, service, tallerkener og “ta-ting” som fx. tænger, sauce skeer og store skeer.

10. Særlige betingelser ved køb af billetter til arrangementer og take-away

10.1 Bestilling / køb
Foretages online via vores hjemmeside og online bestillingssystem.

10.2 Betaling
Betalingen trækkes når billetten købes / maden bestilles.

10.3 Levering
På arrangementer fremgår der hvor og hvornår arrangementet finder sted og billetter medbringes og indløses i døren.
Ved take-away fremgår det hvilken dag/tidpunkt maden kan afhentes på vores adresse.

10.4 Force Majeure
Hvis et arrangement aflyses af Sport cafeen pga. force majeure og der ikke laves nyt lignende arrangement, vil betalingen blive refunderet til kunden.
Take-away: Hvis Sports caféen mod forventning ikke kan producere den bestilte mad og der ikke kan findes anden ordning med kunden, refunderes betalingen.

10.5 Fortrydelsesret
Ved køb af billetter kan disse ikke fortrydes/refunderes, hvis afbudsfristen som fremgår på indbydelsen er overskredet, for afholdelsen af arrangementet som billetterne vedrører.
Ved køb af mad kan bestillingen ikke fortrydes, hvis det er mindre end 7 dage til afhentningsdagen.
Take-away af dagens ret kan bestillingen ikke fortrydes mindre end 24 timer til afhentningspunktet.

Alle priser er inkl. moms.